Anmalan Kontakt


(Lämna tom)

Anmälan & kontakt

Välkommen att kontakta oss!
Nedan ser du tre kontaktvägar till oss. För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt kan du här välja i vilket ärende du vill kontakta oss. Välj den som du tycker passar bäst!
Var också noga med att läsa igenom kurs/utbildningsinformationen innan du anmäler dig, du kan alltid ringa eller maila oss om du har frågor.
Avbokning av kurs sker senast 14 dagar före kursdatum. Avbokning senare mot
läkarintyg.
Vid avhopp/avanmälan mindre än 14 dagar före kursstart återbetalas ej kursavgiften men du kan gå kursen vid ett annat tillfälle om du enligt skolan har giltiga skäl att ine komma det bokade datumet.
STADGAR Svenska estetikers yrkesförbund:
Ångerrätt
Du har enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan. Vid avtal om att medverka på en kurs så börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet/bekräftelse ingås. Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå skolan på tel eller mailadress. Du kan även skicka ett brev till skolan, adress eller kom in personligen till resp skola. Ange datum för kursen och fakturanummer samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att inom 14 dagar återfå hela den avgift, den du erlagt inklusive anmälningsavgiften.
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)